Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Prokurátori a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vykonali súbežný monitoring a previerku zákonnosti v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku

V dňoch 18. až 20. marca 2024 vykonali prokurátori netrestného odboru generálnej prokuratúry pod vedením zástupcu riaditeľa netrestného odboru generálnej prokuratúry JUDr. Slavomíra Filipčíka v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku previerku zachovávania zákonnosti podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre za účelom splnenia úlohy podľa bodu č. 11 Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2024, zameranej na zhodnotenie stavu zákonnosti v zariadeniach určených na výkon ochranného liečenia a detencie.

V rovnakom období navštívila nemocnicu aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu so svojim tímom, kde bol v rámci Národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu realizovaný monitoring dodržiavania ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím.

Návštevou Psychiatrickej nemocnice v Pezinku nadviazali obidva tímy na spoločne realizovanú previerku, resp. monitoring v Psychiatrickej liečebni Sučany z februára 2024. Generálna prokuratúra zintenzívnila v ostatnom období spoluprácu s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj s poukazom na skutočnosť, že ochrana práv a právom chránených záujmov pacientov, ktorí sú liečení na psychiatrických oddeleniach, je jedným z našich spoločných cieľov.

Spolupráca medzi orgánmi, ktorým zákonodarca zveril pôsobnosť v oblasti ochrany práva, je nevyhnutným predpokladom pre účinné predchádzanie porušovania práv v budúcnosti. Z uvedeného dôvodu plánuje generálna prokuratúra aj naďalej úzko spolupracovať s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, a to nielen organizovaním spoločných návštev v psychiatrických nemocniciach. 

true

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zástupca riaditeľa netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR JUDr. Slavomír Filipčík.