Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Prokurátori sú súčasťou projektu Barnahus, ktorý má zabezpečiť bezpečie a komfort pre maloleté osoby pri komunikácii s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti

Trestná činnosť páchaná na deťoch podľa poznatkov prokurátorov Generálnej prokuratúry SR neustále narastá. Jednou z priorít generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku je preto snaha o skvalitnenie a zvýšenie ochrany práv detí v trestnom konaní.

Pre naplnenie tohto cieľa sa prokuratúra intenzívne zapojila do zabezpečenia vybudovania domov komplexnej pomoci pre deti ohrozené násilím (označované ako model Barnahus). Ide o akýsi útulný dom, ktorý ponúka vhodné prostredie pre deti, kde sú všetky služby, vrátane koordinovanej  a účinnej pomoci, ako napríklad zabránenie opakovanej traumatizácie počas vyšetrovania a súdneho konania, pod jednou strechou.

Ak dieťa vidí alebo zažije násilie alebo je ním inak ohrozené, úlohou všetkých dospelých je dieťa pred týmto násilím ochrániť, a to zahŕňa aj ochranu dieťaťa pred zraňujúcimi postupmi inštitúcií. Opakované vypovedanie detí o tých najbolestivejších zážitkoch je ďalšou traumou, ktorá môže zanechať trvalé následky v živote dieťaťa. Jedna z najúčinnejších možností ako dieťaťu uľahčovať už beztak náročnú situáciu, je jednotnosť pri postupoch či koordinácia účastníkov trestného konania tak, aby ich práca bola komplexná bez duplicitných krokov. Rovnako je potrebný profesionálny a citlivý prístup k detským obetiam trestnej činnosti. Takéto riešenie prináša práve popredný európsky model Barnahus, ktorý už funguje napríklad v Dánsku alebo Poľsku.

Barnahus rešpektuje najlepší záujem dieťaťa tak, že vytvára prostredie vhodné pre detské obete a svedkov násilia, ale slúži aj deťom, ktoré sa násilia dopúšťajú. Dieťa vypočúva špecializovaný personál. Pracovníci Barnahusu poskytujú dieťaťu lekársku liečbu (najmä duševných porúch, ktoré prepukli v súvislosti s trestnou činnosťou), terapiu, ochranu a krízovú intervenciu. Tieto služby zároveň ponúkajú aj rodinným príslušníkom maloletých.

K projektu sa dňa 9. apríla 2024 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky konalo stretnutie formou okrúhleho stola, ktorého sa zúčastnili odborníci ministerstva vnútra SR, ministerstva spravodlivosti SR, ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej advokátskej komory, pričom prokuratúru reprezentoval riaditeľ trestného odboru Generálnej prokuratúry SR JUDr. Vladimír Javorský, PhD.

Na stretnutí sa pozvaní hostia dohodli na ďalšej intenzívnej spolupráci, vrátane participácie na potrebných legislatívnych úpravách. Na procese prípravy projektu vybudovania domov komplexnej pomoci sa aktívne podieľajú prokurátori generálnej prokuratúry JUDr. Zuzana Király, PhD., JUDr. Anna Ondrejová, LL.M. a krajský prokurátor v Žiline JUDr. Tomáš Balogh.