Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Rokovanie s komisárom pre deti o napĺňaní dohody týkajúcej sa ochrany detí

Prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Kandera a námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák spolu so zástupcami generálnej prokuratúry vo štvrtok 21. decembra 2023 rokovali s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a Katarínou Hatrákovou z Úradu komisára pre deti.

V súlade s Dohodou o spolupráci medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Úradom komisára pre deti uzavretej dňa 20. decembra 2022 bolo cieľom odborného pracovného stretnutia prediskutovanie stavu dodržiavania práv detí v spoločnosti za uplynulé obdobie, ale aj vyhodnotenie vzájomnej spolupráce za rok 2023 a vytýčenie jej nových cieľov.

true

Účastníci pracovného stretnutia potvrdili dlhodobý spoločný záujem na ochrane zdravého psychického a fyzického vývoja detí a na zabezpečení ich efektívnej a účinnej ochrany. Osobitnú pozornosť venovali téme sekundárnej viktimizácie detí    v trestnom konaní.   

Rokovanie sa týkalo aj poznatkov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o stave zákonnosti v reedukačných centrách, ku ktorým dospela svojou rozsiahlou previerkovou činnosťou v roku 2023.

V nasledujúcom období Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Úrad komisára pre deti zintenzívnia výmenu informácií pre legislatívne zmeny právnych predpisov presadzujúcich najlepšie záujmy detí.

true