Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Slovenskí prokurátori odovzdali ukrajinským kolegom dlhoročné skúsenosti v oblasti boja proti domácemu násiliu a envirokriminalite

V dňoch 20. až 22. novembra 2023 sa v Starej Lesnej uskutočnili dva semináre organizované Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky pre prokurátorov z Ukrajiny. Tí prijali ponuku slovenských prokurátorov odovzdať im dlhoročné skúsenosti špecialistov v oblasti boja proti domácemu násiliu a envirokriminalite.

Aktivita nadviazala na osobné stretnutie generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku a generálneho prokurátora Ukrajiny Andriya Kostina v Užhorode, z ktorého vzišla dohoda oboch strán v súvislosti s pomocou pri vzdelávaní prokurátorov Ukrajiny.

true

Seminárov sa zúčastnilo 31 prokurátorov z rôznych miest Ukrajiny a z rôznych stupňov riadenia prokuratúry, vrátane Generálnej prokuratúry Ukrajiny.

Témy boli zvolené na základe požiadavky ukrajinskej strany z dôvodu aktuálneho zvýšeného výskytu dvoch špecifických druhov kriminality v súvislosti s vojnou na Ukrajine, a to domáceho násilia a envirokriminality.

S problematikou domáceho násilia a boja proti nemu v Slovenskej republike, úpravou špecializácie na túto trestnú činnosť, a tiež s praktickými skúsenosťami pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov domáceho násilia oboznámili ukrajinských prokurátorov prokurátori Generálnej prokuratúry SR- špecialisti na trestnú činnosť mladistvých a maloletých, trestné činy spáchané na deťoch a násilie v rodinách Mgr. Barbora Hubertová, JUDr. Zuzana Križanová a Mgr. Tomáš Župík.

true

JUDr. Ingrid Adamcová, JUDr. Zuzana Križanová, Mgr. Tomáš Župík, Mgr. Barbora Hubertová- prokurátori GP SR- lektori na časti seminára venovanej boju proti domácemu násiliu.

Naši prokurátori oboznámili zahraničných hostí s organizáciou a riadením prokuratúry Slovenskej republiky a postavením a pôsobnosťou slovenských prokurátorov v trestnom konaní. Ozrejmili im výhody špecializácie, fungovanie dohľadu nad trestným konaním zo strany nadriadených prokuratúr, ako aj systémy vzdelávania prokurátorov - špecialistov, či spoluprácu so špecialistami z orgánov Policajného zboru. Prezentovaná bola aj medzinárodnoprávna úprava domáceho násilia vo vybraných štátoch a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúca sa tejto oblasti.

Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR Mgr. Jana Barinková prítomných oboznámila s postavením prokurátora a jeho oprávneniami v netrestnej oblasti. Vo svojom príspevku sa podrobnejšie zamerala na pôsobnosť a oprávnenia prokurátora využívané v oblasti domáceho násilia, získavanie poznatkov o podozrení z domáceho násilia, špecifiká spolupráce prokurátorov trestného a netrestného úseku, a to aj s uvedením konkrétnych prípadov z praxe.

Ďalej boli súčasťou aj prezentácie Mgr. Lenky Kvašňákovej, PhD. psychologičky z občianskeho združenia IPčko, týkajúcej sa psychologických aspektov výsluchov obzvlášť zraniteľných obetí a Mgr. Róberta Braciníka, výkonného riaditeľa občianskeho združenia Náruč, k špeciálnym vypočúvacím miestnostiam a pomoci občianskych združení obetiam domáceho násilia. 

Účastníci seminára mali možnosť riešiť aj prípadové štúdie vypracované zo skutočných prípadov v minulosti, ktoré boli dohľadované prokurátormi – špecialistami z Generálnej prokuratúry SR. V rámci nich sa objavili viaceré aplikačné poznatky a legislatívne nedostatky právnej úpravy na Ukrajine, ktoré plánuje ukrajinská generálna prokuratúra v záujme zefektívnenia riadneho vyšetrovania a stíhania trestných činov domáceho násilia aj vďaka odovzdaným skúsenostiam slovenských prokurátorov zmeniť.

Iryna Shulkhno, ukrajinská prokurátorka: „Ďakujeme generálnej prokuratúre za pozvanie na Slovensko na tento mimoriadne zaujímavý seminár, ktorí ste usporiadali pre krajských, okresných prokurátorov aj prokurátorov Generálnej prokuratúry Ukrajiny, ktorí sa špeciálne venujú problematike vyšetrovania trestných činov súvisiacich s domácim násilím. Momentálne je na Ukrajine pre vojnový konflikt venovaná veľká pozornosť tomu, ako zabrániť domácemu násiliu, preto aj my meníme metódy práce a zavádzame nové prístupy k obetiam. Tie by mali reflektovať priamo a efektívne na záujmy poškodenej osoby. Aj preto máme záujem využívať dlhodobé medzinárodné skúsenosti z praxe, vrátane tých, ktoré ponúkli prokurátorky a prokurátori Slovenska. Ďakujeme za zmysluplný seminár, na ktorom sme získali množstvo skúseností, ktoré určite budeme uplatňovať vo svojej krajine.“

Hlavnými lektormi podujatia za environmentálnu oblasť boli prokurátori Generálnej prokuratúry SR- špecialisti na trestnú činnosť proti životnému prostrediu JUDr. Branislav Delej, LL.M. a JUDr. František Eliaš. Ďalším lektorom podujatia bol JUDr. Marek Mezei, PhD., prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Na seminári  súčasne vystúpili dvaja zástupcovia odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.

Slovenskí špecialisti počas tejto časti seminára kolegom z Ukrajiny predstavili nielen systém fungovania a postavenie prokuratúry SR, ale tiež ich oboznámili so špecializáciou na trestnú činnosť proti životnému prostrediu na úrovni prokuratúry aj polície: „Uviedli sme konkrétne štatistické údaje a rozprávali sa o vývoji v oblasti trestného stíhania tohto druhu kriminality. Ozrejmili  sme kolegom z Ukrajiny praktický výkon dohľadu a dozoru prokurátora, či využívanie informačno - technických prostriedkov za účelom odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti v oblasti životného prostredia.“, informovali slovenskí prokurátori.

true

JUDr. Marek Mezei, PhD., JUDr. Branislav Delej, LL.M., JUDr. František Eliaš- prokurátori -  špecialisti na trestnú činnosť proti životnému prostrediu počas seminára.

Slovenskí prokurátori zároveň ocenili mimoriadne interaktívny priebeh seminára, nakoľko ukrajinskí kolegovia sa pýtali lektorov na konkrétne postupy, problémy pri dokazovaní a trestaní trestných činov, a súčasne uviedli aj svoje poznatky, s ktorými sa stretávajú pri stíhaní tohto druhu kriminality najmä počas aktuálneho vojnového konfliktu v ich krajine. Zároveň boli prezentované prípadové štúdie z praxe orgánov činných v trestnom konaní (tzv. „case studies“).

Boris Indychenko, ukrajinský prokurátor: „Sme naozaj vďační, že sme si mohli prísť vymeniť skúsenosti s kolegami zo Slovenska. V podmienkach aktuálneho vojnového konfliktu na Ukrajine je pre nás táto príležitosť veľmi dôležitá, nakoľko ochrana, obnovenie a vyšetrenie trestných činov, ktoré sa týkajú životného prostredia, sú momentálne viac ako aktuálne. So slovenskými špecialistami sme diskutovali aj o otázkach vyšetrovania zločinov, ochrane záujmov štátu v súdnych konaniach, ale dozvedeli sme sa aj to, aké nástroje v obdobných súdnych konaniach využívajú naši slovenskí kolegovia, a taktiež ako je vybudovaná ich štruktúra.“

Lektori slovenskej prokuratúry za obe oblasti (boj proti domácemu násiliu aj envirokriminalite) považujú vzájomnú výmenu názorov, poznatkov, ale aj kontaktov s prokurátormi susedného štátu na seminári za hodnotné a prínosné, pričom sú aj v budúcnosti pripravení ukrajinským prokurátorom poskytnúť odbornú pomoc vo forme podobných aktivít. 

 

Viac o seminári sa dozviete vo videu TU

true

Časť seminára venovaná boju proti envirokriminalite.