Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Spoločne proti počítačovej kriminalite

V dňoch 26. - 27. februára 2024 sa v Kroměříži  uskutočnilo historicky prvé pracovné stretnutie zástupcov expertných sietí prokuratúry Slovenskej republiky a štátneho zastupiteľstva Českej republiky a špecializovaných policajných útvarov oboch štátov na oblasť počítačovej kriminality.

Organizátormi podujatia boli Najvyššie štátne zastupiteľstvo Českej republiky a Justičná akadémia v Kroměříži.

Vnútroštátnu sieť prokurátorov na boj proti počítačovej kriminalite, ktorá bola na prokuratúre Slovenskej republiky zriadená v roku 2017, zastupoval koordinátor siete Mgr. Branislav Boháčik a členovia siete JUDr.  Katarína Kuljačková, JUDr. Marek Holbík, Mgr. Rastislav Brestenský, Mgr. Michal Panák a JUDr. Štefan Tomaško.

Slovenskú políciu reprezentovali plk. Mgr. Ján Hazucha, riaditeľ Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru, pplk. JUDr. Zoltán Šťavnický, riaditeľ odboru počítačovej kriminality NCODK PPZ a ďalší experti odboru počítačovej kriminality.

Pracovné stretnutie bolo aj bilaterálnym napĺňaním deklarovanej potreby čo najužšej spolupráce vyjadrenej v Brnianskej deklarácii najvyšších predstaviteľov orgánov verejnej žaloby Vyšehradskej skupiny z 24. mája 2023. 

Po výmene informácií o zložení a činnosti oboch sietí  sa účastníci venovali problematike vzdelávania policajtov, štátnych zástupcov a prokurátorov v oblasti boja proti počítačovej kriminalite, metodickým pomôckam pre jednotlivé zložky, ako aj e-learningu. Zdôraznili význam dostatočného personálneho a technického zabezpečenia na policajnej, ako aj justičnej úrovni. Vzájomne sa informovali o relevantných právnych úpravách na zabezpečovanie dôkazov a diskutovali aj o problémoch pri vyšetrovaní počítačovej kriminality, vrátane kryptomien.

Ďalšia časť rokovania bola zameraná na skúsenosti a problémy pri vyšetrovaní a stíhaní sofistikovaných foriem podvodov. Účastníci si vymenili poznatky v danej oblasti. Vyzdvihli tiež nevyhnutnosť spolupráce s akademickou obcou a súkromným sektorom.

Druhý deň rokovania bol venovaný technológii deepfake,  výzvam a rizikám, ktoré táto technológia prináša najmä v kontexte krádeže identity, podvodov, phishingových útokov, dezinformácií, dopadov na rôzne bezpečnostné systémy atď. Najnovšie poznatky z oblasti využitia umelej inteligencie pri simulácii tváre, či hlasu poskytli zástupcovia Fakulty informačných technológií Vysokého učení technického v Brne Kamil Malinka a Anton Firc.

Prvé spoločné pracovné stretnutie potvrdilo nevyhnutnosť spolupráce a výmeny poznatkov, pomôcok a najlepších postupov na úrovni justičných a policajných orgánov oboch krajín. Z obsahu stretnutia vyplynulo, že orgány oboch štátov čelia podobným výzvam. Z týchto dôvodov obe strany vyjadrili presvedčenie, že tento formát výmeny poznatkov sa bude ďalej rozvíjať.