Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Správny súd v plnom rozsahu vyhovel žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR vo veci premenovania Ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne

Správny súd v Banskej Bystrici dnes (26. júna 2024) rozhodoval o zákonnosti názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne, pričom sa stotožnil s argumentáciou prokurátora netrestného úseku Generálnej prokuratúry SR JUDr. Petra Mihála a určil obci premenovať ulicu v zákonom stanovenej lehote.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR v žalobe uviedol, že názvom ulice obec porušovala zákon o obecnom zriadení, keďže jej názov nebol určený s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti, zároveň ide o názov urážajúci náboženské alebo národnostné cítenie, a navyše aj o jazykovo nesprávny názov. Žalobu o vyslovenie nesúladu predmetného VZN so zákonom podal na Krajský súd v Žiline dňa 13. septembra 2022 prokurátorpo tom, čo obecné zastupiteľstvo vo Varíne nevyhovelo jeho protestu s návrhom zrušiť alebo premenovať ulicu pomenovanú po prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky. Jozef Tiso bol po 2. svetovej vojne uznaný za vinného z trestného činu domácej zrady, trestného činu zrady na povstaní a trestného činu kolaborantstva.

Správny súd v Banskej Bystrici žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR v plnom rozsahu vyhovel, keď rozhodol, že napadnuté VZN v časti, v ktorej obec Varín určuje názov ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Generálna prokuratúra SR sa naďalej dôsledne zaoberá všetkými prípadmi, ktoré súvisia s uctievaním a oslavovaním osoby Jozefa Tisa ako aj ďalších predstaviteľov režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945, ktoré aj v kontexte uvedeného rozhodnutia súdu je nutné jednoznačne považovať za nezákonné. 

Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky bude vždy chrániť verejný záujem, trpezlivo prijímať opatrenia a efektívne využívať zákonné prostriedky na ochranu zákonnosti. Ďakujem kolegom z netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR za kvalitne a svedomite vykonanú prácu.“

Žaloba (pdf)

Protest prokurátora (pdf)