Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Stretnutie generálnych prokurátorov štátov Vyšehradskej skupiny- Maroš Žilinka osobne navštívil už aj poslednú z krajín V4

V dňoch 14. až 16. mája 2024 sa v poľskej Lodži konalo v poradí 12. stretnutie generálnych prokurátorov štátov Vyšehradskej skupiny.

Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky na pozvanie ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora Poľskej republiky Adama Bodnara zastupoval generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka. Okrem neho Adam Bodnar privítal aj s novým prvým námestníkom generálneho prokurátora a národným prokurátorom Poľskej republiky Dariuszom Kornelukom aj najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky Igora Stříža a generálneho prokurátora Maďarskej republiky Pétera Polta s delegáciami.

Pre Maroša Žilinku je to štvrté stretnutie generálnych prokurátorov V4: „Som naozaj rád, že sa môžem osobne už štvrtýkrát zúčastniť na tak významnom podujatí, akým je stretnutie generálnych prokurátorov štátov Vyšehradskej skupiny. Úprimne rád som privítal možnosť navštíviť, teraz už každú z krajín vyšehradskej štvorky a spoznať rezortných kolegov. Som presvedčený, že naše stretnutia svojím špecifikom odbornosti a apolitickosti vytvárajú pevný základ na konštruktívnu spoluprácu.“

Dvomi nosnými témami tohto stretnutia bol vplyv digitalizácie na cezhraničné vyšetrovanie a trestné stíhanie a výzvy v spolupráci s tretími krajinami v oblasti vzájomnej právnej pomoci a extradície. Zúčastnení si tak vzájomne vymenili skúsenosti v súvislosti s digitalizáciou trestného konania v jednotlivých krajinách a pri téme spolupráce s tretími krajinami sa zas informovali o poznatkoch prokurátorov so zahraničnými justičnými orgánmi v praxi. Závery rokovania našli vyjadrenie v podpise Lodžskej deklarácie generálnych prokurátorov štátov Vyšehradskej skupiny, pričom  hostiteľom ich nasledujúceho stretnutia bude generálny prokurátor Maďarska.

Zľava: najvyšší štátny zástupca Českej republiky Igor Stříž, generálny prokurátor Maďarskej republiky Péter Polt, minister spravodlivosti, generálny prokurátor Poľskej republiky Adam Bodnar a generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka. 

                                 Pri podpise Lodžskej dohody generálnych prokurátorov štátov Vyšehradskej skupiny.