Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Stretnutie odborníkov k problematike trestnoprávnych aspektov kryptomien

Problematika finančného vyšetrovania, zaisťovanie kryptomien, ich správa v trestnom konaní a napokon aj možnosti ich trestnoprávnej konfiškácie. Nielen toto boli témy odborného pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 12. júna 2024 na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Predmetom stretnutia odborníkov z viacerých inštitúcií bola problematika rizika, regulácie a trestnoprávnych aspektov kryptomien. Odborné stretnutie zorganizovali zástupcovia medzinárodného a trestného odboru Generálnej prokuratúry SR. Okrem prokurátorov GP SR a zástupcov krajských prokuratúr sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia Finančnej spravodajskej jednotky, Národnej banky Slovenska, Národného centra osobitných druhov kriminality a Úradu pre správu zaisteného majetku. Po úvodnom otvorení podujatia prvým námestníkom generálneho prokurátora SR JUDr. Jozefom Kanderom, za Generálnu prokuratúru SR predniesli k téme pracovnej porady príspevky prokurátori Mgr. Branislav Boháčik, JUDr. Peter Golha a JUDr. Adam Petrovič, PhD. Odborného podujatia sa zúčastnil aj riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku Mgr. Ján Kmeť, PhD..

 

 

Jedným z hlavných cieľov stretnutia bola tiež prezentácia a diskusia k možnostiam lepšieho využitia nástrojov na predchádzanie trestnej činnosti páchanej s využitím kryptomien. Diskutujúci sa zhodli, že v tejto oblasti sa javí ako nevyhnutné, prijatie silnejšej regulácie nakladania s kryptomenami zo strany NBS. Odhaľovanie trestnej činnosti s využitím kryptomien, trasovanie ich pohybu a možnosti využitie kryptomien v oblasti prania špinavých peňazí bolo zas predmetom prezentácie zo strany zástupcov Finančnej spravodajskej jednotky a Národného centra osobitných druhov kriminality. Ďalšia časť podujatia bola zameraná na medzinárodnú justičnú spoluprácu pri zaisťovaní kryptomien a možnostiam ďalšieho vzdelávania prokurátorov, pričom podujatie by malo zároveň prispieť aj k lepšej ochrane práv seniorov, ktorí bývajú často predmetom podvodných konaní týkajúcich sa investícií do kryptomien. Prítomní sa tiež zhodli na potrebe užšej spolupráce v rámci realizovaných trestných konaní páchaných s využitím kryptomien, vrátane medzinárodného presahu, ako aj plnenia úloh v oblasti prevencie a ďalšieho  vzdelávania.