Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Účastníci vzdelávacieho výmenného programu pre justičné autority diskutovali s odborníkmi generálnej prokuratúry

Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky v rámci každoročného výmenného programu pre justičné autority organizovaný Justičnou akadémiou v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) navštívila 31. 5. 2024 delegácia sudcov a prokurátorov z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Litvy, Poľska a Rumunska. Ide predovšetkým o prezentáciu justičného systému v SR, najmä prostredníctvom návštev na našich inštitúciách.

VPJA_maj_2024_2.jpg - popis k obrázku nebol zadaný

Zahraničných a slovenských hostí prijali prokurátori odborníci z trestného a medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zástupkyňa riaditeľa trestného odboru JUDr. Mária Hansková, JUDr. Ing. Ladislav Majerník a JUDr. Peter Golha a predstavili im postavenie a fungovanie slovenskej prokuratúry a jej úlohy v trestnom konaní.

Právny systém na Slovensku si tak zahraniční účastníci mohli porovnať s pôsobnosťou obdobných inštitúcií v ich krajine. Hostia sa tiež zaujímali o existenciu špecializácií na prokuratúre, fungovanie hierarchických vzťahov vo vnútri prokuratúry a otázky vzájomnej zastupiteľnosti prokurátora iným prokurátorom. Predmetom diskusie boli aj skúsenosti prokuratúry s právnym inštitútom konania o dohode o vine a treste, ktorého prvky boli prevzaté z angloamerického právneho systému.

Hostia zaujímali tiež aj o fungovanie orgánov prokurátorskej samosprávy. Osobitný záujem prejavili ohľadom pokynov generálneho prokurátora v konkrétnych trestných veciach, ako aj ďalších praktických okolností výkonu prokurátorských činností a všeobecným výzvam pre prokuratúru v aktuálnom období.

Diskusiu so zahraničnými kolegami ocenili aj prokurátori Generálnej prokuratúry SR.

Odborná príprava justičných pracovníkov v oblasti práva Európskej únie je základným nástrojom na zabezpečenie správneho a účinného uplatňovania práva Európskej únie, posilnenie vzájomnej dôvery medzi justičnými pracovníkmi v oblasti cezhraničných konaní a podporu uplatňovania hodnôt a zásad Európskej únie.

Európska sieť justičného vzdelávania (EJTN) spája justičné vzdelávacie inštitúcie zo všetkých členských štátov EÚ s cieľom sledovať cieľ všeobecného európskeho záujmu: rozvoj a implementáciu vzdelávacích a výmenných aktivít pre členov európskeho súdnictva.