Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Úrad hraničnej a cudzineckej polície vyhovel protestu námestníka generálneho prokurátora SR v súvislosti s potvrdeniami o zotrvaní osôb z tretích krajín na území Slovenskej republiky

Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru dňa 16. januára 2024 vyhovel protestu námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorým bol napadnutý jeho príkaz v súvislosti s vydávaním Potvrdení o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Zároveň prijme na úpravu postupu príslušníkov Policajného zboru nový príkaz tak, aby bol v súlade so zákonom.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky rovnako poukazuje na to, že v zmysle novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sa navrhuje nemožnosť vydania Potvrdenia o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky tej osobe, u ktorej nie je možné hodnoverne zistiť jej totožnosť, čo je v plnom rozsahu v súlade s podaným protestom námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Protest podal námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti príkazu riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ z 5. októbra 2023 v znení zmeny príkazu zo dňa 16. októbra 2023. Dôvodom bol rozpor s ustanoveniami správneho poriadku a zákona o pobyte cudzincov. Rozpornosť namietaného príkazu spočívala podľa prokurátora v tom, že ukladala vydať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenskej republiky aj tým osobám z tretích krajín, ktorých totožnosť nebolo možné zistiť, a teda u ktorých nebolo možné zistiť splnenie zákonných formálnych podmienok na vydanie potvrdenia.