Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Výmena skúseností odborníkov pri ochrane životného prostredia s využitím nových technológií za účasti prokurátorov GP SR- špecialistov na environkriminalitu

Dňa 31. mája 2024 sa uskutočnilo odborné pracovné stretnutie, ktoré v rámci projektu IMPEL NPRI zorganizovala Slovenská inšpekcia životného prostredia. Okrem prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky JUDr. Branislava Deleja, LL. M. a JUDr. Františka Eliaša sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody, Českej inšpekcie životného prostredia, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, ako aj ďalšej odbornej verejnosti.

Hlavným cieľom stretnutia bola prezentácia a diskusia k možnostiam využitia nových technológií v oblasti životného prostredia a využitia takto získaných dôkazov v trestnom konaní.

Prokurátori Generálnej prokuratúry SR prítomných oboznámili s fungovaním špecializácie prokurátorov na trestnú činnosť proti životnému prostrediu na všetkých úrovniach prokuratúry, ale aj s náplňou ich práce a v rámci diskusie aktívne prispeli k možnostiam, ako využiť dôkazy získané v správnom konaní pre účely trestného konania.

Prokurátori rovnako ozrejmili, aké dôkazné prostriedky z oblasti techniky aktuálne využívajú orgány činné v trestnom konaní pri odhaľovaní a stíhaní páchateľov environmentálnej trestnej činnosti. Súčasne sa prokurátori Generálnej prokuratúry SR s prítomnými zhodli na potrebe spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a príslušnými štátnymi orgánmi na úseku ochrany životného prostredia, a to z dôvodu efektívneho identifikovania problematických oblastí a nedostatkov pri presadzovaní práva a hľadaním ich riešení, ako aj zvyšovaním verejného povedomia o negatívnych vplyvoch environmentálnej protiprávnej činnosti na životné prostredie či zdravie obyvateľov.

Zadný rad: tretí zľava prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky JUDr. František Eliaš, štvrtý zľava prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Branislav Delej, LL.M. (foto: SIŽP)