Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNY PROKURÁTOR SR: Srbská generálna prokurátorka Zagorka Dolovac na pozvanie Maroša Žilinku navštívila Slovensko

V dňoch 10. – 11. júna 2024 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Srbskej republiky.

Srbská generálna prokurátorka Zagorka Dolovac s delegáciou prijala pozvanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku na návštevu Slovenskej republiky, ktoré nadväzovalo na  uzavretie Memoranda o porozumení a spolupráci medzi najvyššími orgánmi prokuratúr oboch krajín dňa 12. septembra 2023 v Belehrade. Cieľ memoranda spočíval v  posilnení a podpore spolupráce v boji proti trestnej činnosti a vo vzájomných konzultáciách na účely výmeny odborných znalostí v oblastiach organizovaného  zločinu, korupcie, terorizmu, obchodovania s drogami, pašovania osôb, prania špinavých peňazí, počítačovej kriminalita, ako aj ďalších závažných zločinov.

Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky:“ Stretnutie vnímam ako možnosť obojstranného potvrdenia dôležitosti vzťahov medzi slovenskou a srbskou prokuratúrou a vysokej úrovne našej spolupráce, a to aj v kontexte minuloročného uzavretia Memoranda o porozumení a spolupráci v Belehrade. V dnešnom globalizovanom svete kriminalita nepozná hranice, čo len zvýrazňuje nevyhnutnosť efektívnej justičnej spolupráce aj s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Ide o náš spoločný záujem.“

Hlavnými témami stretnutia boli okrem iného agenda právnej pomoci a extradičného konania. Obe strany tiež diskutovali o špecializácii prokurátorov na vybavovanie agendy justičnej spolupráce a vzájomne si tiež vymenili skúsenosti týkajúce sa spolupráce s Eurojustom, inými štátmi (africké štáty, SAE) a medzištátnymi sieťami (Európska justičná sieť).

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka zároveň ocenil nielen odbornú úroveň stretnutia, ale predovšetkým jeho ľudský rozmer.

Generálna prokurátorka Srbskej republiky Zagorka Dolovac a generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka.

Zľava: prvý námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera, generálna prokurátorka Srbskej republiky Zagorka Dolovac, generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, prokurátorka odboru medzinárodnej spolupráce Generálnej prokuratúry Srbskej republiky a styčná prokurátorka Srbskej republiky v Eurojuste Gordana Janicijević, námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák, zástupkyňa riaditeľky medzinárodného odboru GP SR Eva Masárová a prokurátorka medzinárodného odboru GP SR Barbara Hudecová (kontaktný bod Európskej justičnej siete (EJN)).