Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

III. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO WORKSHOPU „OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD V TRESTNOM KONANÍ“

V dňoch 5. až 7. júna 2023 sa vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Slovenskej republiky v Starej Lesnej pod záštitou generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku uskutočnil III. ročník medzinárodného workshopu venovaný téme ochrany ľudských práv a základných slobôd v trestnom konaní. Pozvanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky na diskusiu zloženú z troch blokov- ochrana ľudských práv obvineného v trestnom konaní, ochrana zraniteľných osôb v trestnom konaní (osobitne v krízových situáciách stavu) a ochrana ľudských práv poškodeného v trestnom konaní prijali viacerí predstavitelia vrcholných justičných inštitúcií Slovenskej aj Českej republiky.

Okrem zástupcov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a krajských prokurátorov sa ho zúčastnili predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivan Fiačan, PhD., sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Libor Duľa a JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM., sudca Ústavného súdu Českej republiky prof. JUDr. Pavol Šámal, PhD., najvyšší štátny zástupca Českej republiky JUDr. Igor Stříž s prokurátorkou analytického a legislatívneho odboru Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky JUDr. Kateřinou Horkou, Ph.D, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Miroslava Bálintová a jej český kolega Mgr. Miroslav Kaštyl, predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. František Mozner, komisár pre deti prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. a zástupcovia akademickej obce – doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky:„Prirodzenou ambíciou orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom procese je nespochybniteľné zabezpečenie ochrany zraniteľných osôb a ochrany ľudských práv poškodeného. Obdobne nespochybniteľne je potrebné dbať na zabezpečenie ochrany ľudských práv obvineného v trestnom konaní, nakoľko trestné právo predstavuje najväčší a najvýznamnejší zásah do ľudských práv.“

Igor Stříž, najvyšší štátny zástupca Českej republiky:„Oceňujem snahu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky usporiadať odbornú konferenciu k tak širokej, ale nesmierne dôležitej a ambicióznej téme, ako je ochrana ľudských práv a základných slobôd v trestnom konaní. Je zjavné, že tak ako Česká republika, aj Slovenská republika, majú rovnaké záväzky vyplývajúce z Európskeho dohovoru o ľudských právach. Preto je mimoriadne žiaduce, aby sme si mohli vzájomne vymieňať skúsenosti a poznatky v tejto oblasti, ktorá je pre obe strany významná a zaraďuje nás medzi vyspelé demokratické štáty Európy.“

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan počas workshopu uviedol: „Práve občania sú pôvodnými nositeľmi moci, ktorej výkon zverili prokuratúre, súdom a ústavnému súdu. Na požiadavku dôvery občanov by sme preto mali vždy pamätať. Dôvera spoločnosti vôbec neznamená, že naše rozhodnutia budú populárne, majú však byť spoločnosťou akceptované, čo dosiahneme vtedy, ak adresáti našich rozhodnutí budú presvedčení a budú mať záruky, že sú to rozhodnutia spravodlivé a vedené len v záujme chrániť právny štát.“

Účastníci medzinárodného workshopu si v rámci podnetnej vzájomnej diskusie nielen vymenili  teoretické a praktické poznatky v oblasti  ochrany ľudských práv a základných slobôd v trestnom konaní, zároveň aj deklarovali trvalý záujem na dôslednej ochrane práv obvinených a poškodených, vrátane maloletých osôb- v trestnom konaní. Iba tak bude podľa právnych expertov naplnený najvýznamnejší právny princíp trestného konania - princíp spravodlivosti.