Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA BANSKÁ BYSTRICA: Prokurátori, policajti s väzenskou a justičnou strážou školili študentov o právnych postihoch drogovej trestnej činnosti

Prevencia je mimoriadne významná a dôležitá. Študenti si v rámci prednáškového bloku vypočuli aj prednášku prokurátoriek Okresnej prokuratúry Banská Bystrica, na ktorej sa dozvedeli o právnej úprave drogovej trestnej činnosti. Odsúdený sa s nimi podelil o svoj pravdivý životný príbeh a svoje skúsenosti s nelegálnymi návykovými látkami. Súčasťou zaujímavého programu boli aj dynamické ukážky zásahu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a prehliadka ich výstroja, výzbroje a ďalšej techniky.

Pod záštitou krajského prokurátora v Banskej Bystrici sa uskutočnilo dňa 24. apríla 2024 v priestoroch Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici stretnutie prokurátorov, príslušníkov Policajného zboru SR a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky so študentmi Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici zamerané na prevenciu drogovej a inej trestnej činnosti.

Študenti si vypočuli aj prednášku prokurátoriek Okresnej prokuratúry Banská Bystrica. V rámci prednáškového bloku vedeného formou riadeného dialógu sa študenti dozvedeli o právnej úprave drogovej trestnej činnosti, ktorá bola ilustrovaná pravdivým životným príbehom odsúdeného, ktorý sa so študentmi podelil o svoje skúsenosti s nelegálnymi návykovými látkami.

 

Súčasťou zaujímavého programu boli aj dynamické ukážky zásahu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a prehliadka ich výstroja, výzbroje a ďalšej techniky.

Všetci zúčastnení sa na záver zhodli, že stretnutia so študentmi majú v súčasnosti mimoriadny význam pri efektívnom plnení preventívnych úloh prokuratúry s cieľom predchádzania porušenia zákonnosti.