Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Krajská prokuratúra Bratislava: K OPAKOVANÝM NEPRAVDIVÝM VYJADRENIAM POLITIKOV

Za správnosť prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ zodpovedá špecializovaný policajný útvar, ktorý nahrávky prepisuje. Prokuratúra pri svojich rozhodnutiach vždy vychádza z aktuálnych dôkazov, vrátane prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ a prokurátor nemôže do nich zasahovať. Pripomíname, že dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v priebehu prípravného konania vydal vyšetrovateľovi PZ Úradu inšpekčnej služby záväzný pokyn a uložil mu preveriť na verejnosti diskutované nahrávky záznamu tzv. „odposluchov“ ITP s prepisom záznamu, a v prípade zistenia rozporu medzi záznamom a jeho prepisom, požiadať príslušnú zložku Úradu inšpekčnej služby zabezpečujúcu vyhotovovanie prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ o nápravu.

Je nevhodné, aby politici svojimi opakovanými nepravdivými vyjadreniami, bez znalosti vyšetrovacieho spisu a procesného postupu, zasahovali v neskončenej trestnej veci do trestného konania a činnosti orgánov činných v trestnom konaní a prenášali tak  dokazovanie z prípravného konania, ktoré je neverejné, do mediálneho prostredia.

Krajská prokuratúra Bratislava sa k stavu vyšetrovania obvinených policajtov, vrátane opravy prepisu nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ a ich prípadného úniku z prostredia polície, už v minulosti opakovane vyjadrovala.

Len pripomíname, že dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v priebehu prípravného konania vydal vyšetrovateľovi PZ Úradu inšpekčnej služby záväzný pokyn a uložil mu preveriť na verejnosti diskutované nahrávky záznamu tzv. „odposluchov“ ITP s prepisom záznamu, a v prípade zistenia rozporu medzi záznamom a jeho prepisom, požiadať príslušnú zložku Úradu inšpekčnej služby zabezpečujúcu vyhotovovanie prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ o nápravu.

Za správnosť prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ zodpovedá špecializovaný policajný útvar, ktorý nahrávky prepisuje. Prokuratúra pri svojich rozhodnutiach vždy vychádza z aktuálnych dôkazov, vrátane prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ a prokurátor nemôže do nich zasahovať. 

Rovnako pripomíname, že vo veci tzv. únikov odposluchov v konkrétnej trestnej veci, pod dozorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, začal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby v marci roku 2023 trestné stíhanie, pre prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353 ods. 1 Trestného zákona.