Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA: Vyhoveli dvom protestom prokurátora v súvislosti so zrušením nezákonne vydaných blokov na pokutu za porušenie obmedzenia pohybu počas pandémie COVID-19

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I podala na základe podnetu verejného ochrancu práv JUDr. Róberta Dobrovodského, PhD., LL.M. dva protesty prokurátora proti rozhodnutiam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.

Protesty prokurátora boli vydané proti blokovým pokutám nezaplateným na mieste, ktoré boli s odstupom týždňa uložené jednej osobe bez domova počas pandémie Covid-19 ešte v roku 2021.

Prokurátorka konštatovala nezákonnosť uložených pokút z dôvodu, že osoba bez domova, ktorá sa dlhodobo zdržiavala na území hlavného mesta, sa v čase zákazu vychádzania presúvala do zariadenia sociálnych služieb, čo bolo preukázané registráciou klienta v sociálnom zariadení.

Uznesenie vlády č. 808 z 31.12.2020 uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z. z., ktorým došlo k obmedzeniu pohybu a pobytu zákazom vychádzania zároveň upravovalo aj výnimky zo zákazu vychádzania, medzi ktoré patril aj pohyb osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I obom protestom prokurátorky vyhovelo a rozhodnutia o uložení blokových pokút nezaplatených na mieste zrušilo.

Zrušenie nezákonne vydaných blokov na pokutu je výsledkom dôkladného plnenia ústavných a zákonných povinností orgánmi ochrany práva, teda verejného ochrancu práv a prokuratúry. Úzka a efektívna spolupráca prokuratúry s verejným ochrancom práv je zárukou, že na území Slovenska bude každému poskytnutá ochrana pred prípadným nezákonným zásahom štátu.

V netrestnej oblasti sú prokurátormi prijímané opatrenia, ktorých cieľom je zachovávanie zákonnosti v Slovenskej republike. Ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických aj právnických osôb a štátu je pre prokuratúru ústavným imperatívom.