Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA: Vyjadrenie k nepravdivým a manipulatívnym vyjadreniam obhajcu v trestnej veci obvinených policajtov

Z dôvodu absencie poskytnutia súčinnosti vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby zo strany vyšetrovateľa NAKA v mesiacoch marec a máj 2021 došlo v mesiaci jún 2021 k vydaniu a odňatiu vyšetrovacích spisov vyšetrovateľkou Úradu inšpekčnej služby v trestnej veci marenia spravodlivosti. Žiadosť vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby z marca 2021 a jeho urgencia z mája 2021, ako aj odpoveď NAKA zo 4. mája 2021 sa nachádzajú vo vyšetrovacom spise. Rovnaké skutočnosti vyplývajú aj zo žiadosti vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby z 2. marca 2022 a z odpovede vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby zo 7.marca 2022, ktorú však už obhajca obvinených policajtov na svojom facebookovom profile nezverejnil v plnom znení a okrem subjektívnych nepravdivých hodnotení, tak vyvolal klamlivé zdanie odlišných vyjadrení Krajskej prokuratúry Bratislava a vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, konajúceho vo veci marenia spravodlivosti. Informácie, na ktoré poukazujú médiá, pričom ich preberajú z neznalosti aj niektorí politici a boli dňa 31. júla 2023 zverejnené na facebookovom profile obhajcu s tým, že "Vyvraciame ďalšie klamstvo v kauze "Čurillovcov" sú lživé, zavádzajúce a hraničiace až s etickou prijateľnosťou správania sa advokáta ako obhajcu v trestnom konaní.

Krajská prokuratúra Bratislava považuje za potrebné, vzhľadom na opakované otázky novinárov, vyjadriť sa k nepravdivým a manipulatívnym vyjadreniam obhajcu v trestnej veci obvinených policajtov.

Už v minulosti Krajská prokuratúra Bratislava opakovane informovala, že z dôvodu absencie poskytnutia súčinnosti vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby zo strany vyšetrovateľa NAKA v mesiacoch marec a máj 2021 došlo v mesiaci jún 2021 k vydaniu a odňatiu vyšetrovacích spisov vyšetrovateľkou Úradu inšpekčnej služby v trestnej veci marenia spravodlivosti. Žiadosť vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby z marca 2021 a jeho urgencia z mája 2021, ako aj odpoveď NAKA zo 4. mája 2021 sa nachádzajú vo vyšetrovacom spise.

Uvedený postup vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby preskúmal dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava a tiež dohľadový prokurátor Generálnej prokuratúry SR, bez zistenia pochybení zo strany vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby pri dôvodnosti a zákonnosti zaistenia vyšetrovacích spisov na NAKA v trestnej veci marenia spravodlivosti.

Rovnaké skutočnosti vyplývajú aj zo žiadosti vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby z 2. marca 2022 a z odpovede vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby zo 7.marca 2022, ktorú však už obhajca obvinených policajtov na svojom facebookovom profile nezverejnil v plnom znení a okrem subjektívnych nepravdivých hodnotení, tak vyvolal klamlivé zdanie odlišných vyjadrení Krajskej prokuratúry Bratislava a vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, konajúceho vo veci marenia spravodlivosti.

Informácie, na ktoré poukazujú médiá, pričom ich preberajú z neznalosti aj niektorí politici a boli dňa 31. júla 2023 zverejnené na facebookovom profile obhajcu s tým, že "Vyvraciame ďalšie klamstvo v kauze "Čurillovcov" sú lživé, zavádzajúce a hraničiace až s etickou prijateľnosťou správania sa advokáta ako obhajcu v trestnom konaní.

V prípade, že obhajca zverejnil z vyšetrovacieho spisu v neskončenej trestnej veci dokumenty polície, z ktorých navyše jeden z dokumentov zverejnil len v jednej časti a druhú časť dokumentu – odpovede vyšetrovateľa zo 7. marca 2022 (dokument má 2 strany), v ktorej sa vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vyjadril k žiadosti vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby o vydanie vyšetrovacích spisov z marca 2021 a jeho urgencií z mája 2021, ako aj odpovedi NAKA zo 4. mája 2021, už zamlčal, možno takéto konanie obhajcu považovať aj za manipulatívne v snahe vplývať na verejnosť, prípadne na rozhodovanie orgánov ochrany práva.