Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA KOŠICE BOLA VÝZNAMNE OCENENÁ PRÁVNICKOU FAKULTOU UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice dňa 21. 9. 2023, prevzala krajská prokurátorka v Košiciach JUDr. Judita Gubišová Pamätnú medailu udelenú Krajskej prokuratúre Košice za vzájomnú dlhoročnú inštitucionálnu spoluprácu, a to pri príležitosti 50. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je alma mater pre mnohých prokurátorov.

Krajská prokurátorka tlmočila veľké poďakovanie najmä JUDr. Petrovi Koromházovi, ktorý má veľkú zásluhu na budovaní vzájomných vzťahov s fakultou v podobe praxe študentov na prokuratúre v rámci kraja, ale i na účasti prokurátorov v štátnicových komisiách fakulty a kolegyniam a kolegom, ktorí  sa týmto študentom osobne venovali tak na krajskej ako aj na okresných prokuratúrach.

Zároveň uistila dekana fakulty prof. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD., že aj v ďalšom období bude pokračovať v napĺňaní cieľov Dohody o spolupráci medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice z roku 2020.

true

true