Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA NITRA: Prednáška pre študentov 3. ročníka Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre na tému "Prokuratúra Slovenskej republiky"

Námestníčka okresného prokurátora v Nitre JUDr. Martina Ludvová Jakubíková, PhD. s prokurátorom Krajskej prokuratúry Nitra JUDr. Richardom Singerom pripravili 20. 11. 2023 na krajskej prokuratúre pre študentov výklad spojený s prezentáciou a následnou diskusiou o postavení, prokuratúry v systéme štátnych orgánov, jej organizáciu a úlohy, ktoré v zmysle ústavy a zákona plní.

Prednáška bola usporiadaná na základe žiadosti pedagógov spomínaného gymnázia, nakoľko otázka postavenia prokuratúry, jej organizácie a úloh, ktoré plní, je predmetom maturitných otázok študentov gymnázia. Bola spojená s prehliadkou budovy Krajskej prokuratúry Nitra. Študenti po absolvovaní bezpečnostnej prehliadky príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže mali možnosť nahliadnuť do vypočúvacích miestností Krajskej prokuratúry Nitra ako aj na pracovisko Okresnej prokuratúry Nitra.

Študenti Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre sa počas prednášky mali možnosť stretnúť aj s krajským prokurátorom JUDr. Ivanom Mandalovom, ktorý ocenil ich záujem o oboznámenie sa s prácou prokurátora a postavením prokuratúry v Slovenskej republike.

Po ukončení prednášky námestníčka okresného prokurátora JUDr. Martina Ludvová Jakubíková, poskytla spracovanú elektronickú prezentáciu pedagógom Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre na ďalšie študijné účely. Pedagogička Mgr. Mariana Hrašková, PhD. vyjadrila záujem o ďalšiu spoluprácu a prednáškovú činnosť nitrianskej prokuratúry aj na Piaristickom gymnáziu sv. J. Kalazanského v Nitre.

true

20. 11. 2023 sa konala prednáška pre študentov 3. ročníka Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre na tému "Prokuratúra Slovenskej republiky".

true

Študenti boli aktívni a o tému postavenia a pôsobnosti prokuratúry sa živo zaujímali.