Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA ŽILINA: Krajský prokurátor dlhoročne vzdeláva prokurátorov a sudcov v oblasti restoratívnej justície, ktorej cieľom je obnova medziľudských vzťahov a odčinenie negatívnych dôsledkov trestného činu samotným páchateľom

V dňoch 25. a 26. apríla 2024 sa v priestoroch Justičnej akadémie v Omšení konalo vzdelávacie podujatie pre prokurátorov a sudcov "Alternatívna a restoratívna justícia". Jedným z hlavných lektorov bol krajský prokurátor v Žiline JUDr. Tomáš Balogh, ktorý sa prezentovaniu praktických skúseností s aplikáciou alternatívnych postupov v trestnom konaní, najmä s aplikáciou restoratívnej justície, venuje už niekoľko rokov. Okrem vzdelávacích aktivít v tejto súvislosti krajský prokurátor v Žiline dlhoročne zastupuje prokuratúru aj v mnohých expertných a odborných skupinách, či projektoch ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisia s restoratívnou justíciou a mediáciou.

Ďalším lektorom bol sudca Okresného súdu Michalovce JUDr. Daniel Petričko, PhD. a vzdelávacieho podujatia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Michal Sedliak.

Hlavnou myšlienkou tzv. restoratívnej justície je posilnenie postavenia obetí trestného činu a spolupráce páchateľa s obeťou pri riešení konfliktu cez spoločný dialóg. Proces sa nazýva restoratívnym, pretože jeho cieľom je obnova medziľudských vzťahov a odčinenie negatívnych dôsledkov trestného činu samotným páchateľom, s dôrazom na náhradu škody a prevenciu ďalšieho páchania trestnej činnosti.

Mediácia je proces, umožňujúci osobám, ktorých sa týka trestný čin, zúčastniť sa aktívne, slobodne a spôsobom zaručujúcim mlčanlivosť, na jeho riešení pod metodologickým vedením neutrálnej tretej osoby. Jeho cieľom je uľahčiť komunikáciu a podporiť vzájomnú dohodu oboch strán o pravidlách a podmienkach urovnania a ozdravenia vzťahov. Podstatou tiež je, aby sa páchateľ stotožnil s platnými normami, ktoré sú v spoločnosti chránené zákonom, aby sa na tomto základe motivoval a preukázal snahu z vlastnej vôle napríklad obeť odškodniť.

JUDr. Tomáš Balogh, krajský prokurátor v Žiline: „K takémuto postoju páchateľa následne prihliadajú aj orgány činné v trestnom konaní. Veľká výhoda mediácie pre poškodeného spočíva v rýchlejšom dosiahnutí odškodnenia bez zdĺhavého a častokrát finančne náročného civilného procesu, na druhej strane je zas pre obvineného príležitosťou získať zákonné benefity v trestnom konaní.“

true

Zľava: JUDr. Tomáš Balogh, krajský prokurátor v Žiline, Mgr. Michal Sedliak, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR a JUDr. Daniel Petričko, PhD., sudca okresného súdu Michalovce

true