Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA ŽILINA: Na protidrogovom projekte besied odsúdených so študentmi spolupracujú ZVJS, prokurátori a policajti

Zabránenie vzniku rizika užívania drog, poukazovanie na následky ich užívania, výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami - to sú ciele organizovaných besied s odsúdenými pre školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré dlhodobo organizuje Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany. Na nich sa odsúdení, ktorí na vlastnej koži pocítili negatívne následky drog, snažia cez osobné skúsenosti študentom autenticky priblížiť vlastné príbehy pred nástupom do výkonu trestu a život vo výkone trestu. Do projektu v oblasti protidrogovej prevencie sa zapojila aj Krajská prokuratúra Žilina a Okresná prokuratúra Martin.

Prokurátori zas na besedách vysvetľujútrestnoprávne dôsledky porušenia zákona a so študentmi komunikujú o možných postihoch, ktorých predchádzanie má veľký význam.

Ostatná takáto preventívno-výchovná činnosť sa pre študentov gymnázia v Dolnom Kubíne a gymnazistov evanjelickej spojenej školy v Martine uskutočnila aj za prítomnosti krajského prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina JUDr. Tomáša Balogha, námestníkov krajského prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina JUDr. Jaroslava Kocúra a Mgr. Viery Kubalovej, prokurátora vykonávajúceho dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave JUDr. Petra Cabuka a predstaviteľov vedenia Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave, ktorí boli v tom čase na pracovnom stretnutí s vedením Krajskej prokuratúry Žilina. V podobných aktivitách plánujú prokurátori pokračovať aj v budúcnosti.

Viac nájdete aj tu: https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/spolocne-proti-drogam

true

true