Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci neznámeho páchateľa

pre zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona a iné,

na neverejnom zasadnutí konanom 16. júna 2022 v Bratislave, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l:

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II pod sp. zn. ORP-184/1-VYS-B2-2022 pre zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods.1, ods.4 písm. a) Trestného zákona v súbehu s prečinom všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1 Trestného zákona, sa v trestnom konaní

účasť poškodených  n e p r i p ú š ť a.

 

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.

 

Úplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky