Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi

pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona

na neverejnom zasadnutí konanom 8. novembra 2022 v Bratislave, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l:

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi vedenej na Úrade inšpekčnej služby, útvare ochrannej služby a prevencie, odbore ochrany, prevencie a boja proti korupcii, Bratislava pod sp. zn. UIS-6/OPBK-2022 sa v trestnom konaní 

účasť poškodených  n e p r i p ú š ť a.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.

 

Úplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky