Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného M. Ch. K.

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona a iné

na neverejnom zasadnutí 11. mája 2022, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vydanie rozhodnutia o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l:

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci proti obvinenému M. Ch. K. vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Humennom, Odbore kriminálnej polície Nitra sp. zn. ORP-351/1-VYS-HE-2020 sa v trestnom konaní 

účasť poškodených  n e p r i p ú š ť a.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

 

Uplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky