Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvinenej PhDr. J. K. a spol.

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. c) Trestného zákona a iné

na neverejnom zasadnutí konanom 26. októbra 2022 v Bratislave, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vydanie rozhodnutia o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l:

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku sa v trestnom konaní proti obvinenej PhDr. J. K. a spol.  vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Vranov nad Topľou, Odbore kriminálnej polície pod  ČVS: ORP-353/2-VYS-VT-2019 sa v trestnom konaní 

účasť poškodených  n e p r i p ú š ť a.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.

 

Úplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky