Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvinenej R. K.

pre hromadný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. j) Tr. zák.

na neverejnom zasadnutí konanom 5. augusta 2021 v Bratislave, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

rozhodol:

 

Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. v trestnej veci obvinenej R.K. vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote pod ČVS: ORP-554/2-VYS-RS-2020 sa

 

účasť poškodených nepripúšťa.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.

 

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.