Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci poškodených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe spoločnosti spol. s r. o.

pre pokračovací obzvlášť závažný zločin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 4 písm. a) Trestného zákona

na neverejnom zasadnutí konanom 27. septembra 2021 v Bratislave, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

rozhodol:

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnom konaní vedenom na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave, odbore kriminálnej polície, 2. oddelení vyšetrovania pod ČVS: KRP-337/2-VYS-BA-2019, pre pokračovací obzvlášť závažný zločin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 4 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h), písm. j) Trestného zákona,sa

 

účasť poškodených nepripúšťa.

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

 

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.