Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvineného Ing. V . B. a spol.

pre zločin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods.1, ods. 3 Trestného zákona a iné

prejednal na neverejnom zasadnutí 21. júla 2021 návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní takto 

r o z h o d o l :

           Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v  trestnej veci obvineného Ing. V. B. a spol., vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Banskej Bystrici pod ČVS: ORP-65/3-VYS-BB-2016, sa

                                      účasť poškodených v trestnom konaní nepripúšťa.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

Úplné znenie

 uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.