Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci poškodeného Ing. Michala K. a spol.

za pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona,

prejednal na neverejnom zasadnutí 30.03.2021 návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní a takto 

r o z h o d o l :

           Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v  trestnej veci poškodeného Ing. Michala K. a spol., vedenej na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru Bratislava, odboru kriminálnej polície pod sp. zn. KRP-33/2- VYS-BA-2018, sa

                                      účasť poškodených v trestnom konaní nepripúšťa.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

 Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.