Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Okresný súd Zvolen v trestnej veci proti obvinenému Bc. L. G.

pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4. písm. a) Tr. zák

sudkyňou pre prípravné konanie dňa 20. júla 2022 vo Zvolene, na návrh prokurátora takto

 

 

r o z h o d o l:

 

poškodeným bola ustanovená postupom podľa § 47 ods. 2 Tr. por. spoločná zástupkyňa - Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová. Spoločný zástupca bol poškodeným ustanovený nakoľko ide o väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania a zástupcu nemožno určiť inak.

Úplné znenie opatrenia sudkyne Okresného súdu Zvolen, ktorým bola poškodením ustanovená spoločná zástupkyňa.