Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

PROKURATÚRA PRESKÚMA ZÁKONNOSŤ POSTUPU A ROZHODOVANIA ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY PRI ODSTRAŇOVANÍ NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY V AREÁLI BÝVALEJ TEXTILNEJ FABRIKY MERINA V TRENČÍNE

Na základe medializovaných informácií o odstránení národnej kultúrnej pamiatky v areáli bývalej textilnej fabriky v Trenčíne prokuratúra Slovenskej republiky začala v danej veci bezodkladne konať. Zákonnosť postupu a rozhodovania orgánov verejnej správy v súvislosti s odstránením národnej kultúrnej pamiatky bude preskúmaná vecne a miestne príslušnou prokuratúrou. Vo veci bude Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vykonávať dohľad za účelom dôsledného zabezpečenia ochrany verejného záujmu. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že orgány prokuratúry začali v predmetnej veci konať z vlastnej iniciatívy.