Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci proti obvinenému Romanovi D.

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a), písm. c) Tr. zák.

o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

r o z h o d o l :

 Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. v trestnej veci proti obvinenému Romanovi D. vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru, v Trnave pod sp. zn. ORP-2038/2-VYS-TT-2017 pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a), písm. c) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona, sa v trestnom konaní  nepripúšťa účasť poškodených.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná sťažnosť.

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (pdf pdf, 526 KiB)