Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 , ods. 3 písm. c/ Tr. zák. v spojení s § 138 písm. b/, j/ Tr. zák.,

pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3, písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 , ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona

pre zločin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 3 Tr. zák.,

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, 3, písm. c) Tr. zák.,

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Tr. zák., s poukazom na § 138 písm. b), písm. j) Tr. zák.,

pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. d/, ods. 3 Trestného zákona, rozhodol o nepripustení účasti poškodených v…

za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona, spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona rozhodol o nepripustení…

pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona a prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona rozhodol o…

pre zločin podvodu rozhodol o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní.